موسسه حقوقی دیوان صلح
 1. بررسی احکام و ویژگی‌های قرارداد‌های نمایندگی تجاری خارجی
  • - نمایندگی تجاری و مفاهیم مشابه (شعبه، توزیع کنندگی و پخش، دلالی، حق العمل کاری، فرانچایز، قراردادهای لیسانس و مجوز بهره‌برداری و....)
  • - انواع قراردادهای نمایندگی تجاری
  • - لزوم و چگونگی ثبت نمایندگی‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران
  • - چگونگی انعقاد قرارداد با مصرف کننده یا توزیع کننده داخلی پس از انعقاد قرارداد نمایندگی خارجی
  • - بررسی شروط خاص قراردادی (قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، فورس ماژور و....)

 2. - ابعاد حقوقی درعملیات مبتنی بر مشارکت‌های اقتصادی خارجی کلان
  • - قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی (جوینت ونچر، بی او ت، بی، او او،.....)
  • - ثبت شرکت با سرمایه‌خارجی در نظام حقوقی ایران
  • - مشارکت تجاری در قالب شرکت‌های تابعه یا وابسته
  • - قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران

حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی دیوان صلح میباشد