موسسه حقوقی دیوان صلح

مباحث مربوط به اسناد تجاری (چک، برات و سفته) از پیچیده ترین و فنی ترین مباحث حقوق تجارت است که بعضا در حقوق جزا نیز بدان پرداخته می‌شود. علی رغم اینکه استفاده از این اسناد در پرداخت و خصوصا تضمین انجام تعهدات در میان تجار و مردم عادی بسیار شایع است، ضعف اطلاعات و یا حتی اطلاعات اشتباه در خصوص چکونگی کارکرد اسناد تجاری در بسیاری از موارد موجب اشتباهات غیر قابل جبرانی می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که اطلاعات فعالان اقتصادی در این زمینه عموما مبتنی بر شنیده‌هایی است که بسیاری از آنها پایه حقوقی و علمی ندارند. از طرفی به علت کاربرد زیاد و روزمره اسناد تجاری (خصوصا چک و سفته) امکان مشاوره مستمر با وکیل یا مشاور حقوقی در هر مورد که قرار است از این اسناد استفاده شود وجود ندارد. بدین ترتیب حداقلی از دانش حقوقی و کاربردی در این راستا برای فعالان اقتصادی نیاز است که متاسفانه در هیچ موسسه حقوقی یا آموزشی عرضه نمی‌شود. هدف از برگزاری کارگاه آموزشی " نکات حقوقی و کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته)" پاسخ گویی به این نیاز وتکمیل بسته خدمات وکالت و مشاوره حقوقی موسسه حقوقی دیوان صلح است.

اهم عناوین و مباحث کارگاه:

 1. تفاوت ها و مزایا و معایب استفاده از چک و سفته در مقایسه با هم.


 2. چگونه چک حقوقی بدهیم و چک کیفری بگیریم.


 3. انواع ظهرنویسی و نکات کاربردی مربوط به آن.


 4. - به چه کسانی از امضا کنندگان چک یا سفته (صادر کننده، ضامن، ظهرنویس) و چگونه برای وصول وجه چک یا سفته می‌توان رجوع کرد؟
  • - مواعد و زمان‌هایی که حتما می‌بایست رعایت شوند.
  • - واخواست، گواهی عدم پرداخت، طرح دعوا.

 5. مطالبه و وصول وجه چک یا سفته.
  • - توقیف اموال و قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی.
  • - وصول وجه چک پرداخت نشده بدون مراجعه به دادگاه.
  • - خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات.
  • - انتقال چک یا سفته و تاثیر آن در مطالبه وجه آن‌.
  • - دستور عدم پرداخت و نکات مربوط به آن.

حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی دیوان صلح میباشد