موسسه حقوقی دیوان صلح

موسسه حقوقی دیوان صلح پس از حضور موفق و مستمر در حیطه دعاوی و قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری و ملکی و با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی مشاوره و وکالت خود اقدام به برگزاری کارگاههای "ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری و مهندسی" نموده است که با استقبال فعالان عرصه ساختمان روبه رو شده است. هدف از برگزاری این کارگاه ها آموزش نکات حقوقی کلیدی و مهم حقوقی به فعالان عرصه ساخت برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. این نکات تنها محدود به مرحله شکل گیری قرارداد نبوده و دربرگیرنده ابعاد حقوقی تمامی توافقات صریح و ضمنی طرفین تا اختتام و اجرای کامل قرارداد می شود. در راستای تامین این هدف و برای حفظ بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویراستاری شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت کنندگان و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه است. برای آشنایی بیشتر با مشاوره های کارگاهی می توانید در سمینار رایگان آشنایی با کارگاه شرکت کنید.

فایل ویدیویی آشنایی با کارگاه ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت

فایل ویدیویی دو دقیقه آغازین کارگاه ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت

اهم عناوین و مباحث کارگاه:

 1. قالب های کلی قراردادی مشارکت در ساخت و پیمانکاری و مهندسی


 2. طرفین قرارداد
  • - چگونگی استفاده از قالب شرکت های تجاری برای تقلیل ریسک ضررهای احتمالی
  • - نکات ضروری در مواردی که سازندگان یا مالکین متعدد هستند

 3. شروع وزمان بندی و اختتام قرارداد
  • - چگونگی تنظیم مقاطع زمانی در قرارداد
  • - انتقال سند و مدل‌های موجود
  • - فسخ، انفساخ، تفاسخ

 4. ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدهای قراردادی: فسخ، خسارت، الزام به ایفای تعهد
  • فسخ:
   • - تبعات و نتایج فسخ قرارداد برای سازنده و مالک
   • - نکات کاربردی برای سازندگان در جهت جلوگیری از فسخ قرارداد مشارکت
   • - لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای فسخ
   • - عواقب نامطلوب عدم التزام به تعهدات زماندار و روش های مقابله با این عواقب
  • خسارت:
   • - انواع خسارت های غیر قابل مطالبه و تدابیر قراردادی برای مطالبه این خسارت ها
   • - وجه التزام
   • - خسارت تاخیر تادیه
   • - جمع بین فسخ قرارداد و مطالبه خسارت

 5. چگونگی تنظیم شرط داوری در قراردادهای مشارکت و مهندسی و نکات مهم در اجرای رای داور و اعتراض به آن


 6. تضمین های قراردادی
  • - چگونگی استفاده از چک و سفته در قرارداد به عنوان تضمین و وجه امتیاز هرکدام به دیگری
  • - ضمانت نامه های بانکی
  • - رهن غیر منقول
  • - وکالت نامه بلاعزل و نکات مهم در تنظیم آن
  • - مالکیت مشاع، تقسیم نامه، تنظیم مبایعه نامه

 7. فورس ماژور و چگونگی استناد به آن برای رهایی از تعهدات و خصوصا خسارت یا جریمه روزانه

در صورت تمایل به شرکت در سمینارهای رایگان آشنایی با کارگاه آموزشی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت عدد 6 را به 02122041389 پیامک کنید

حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی دیوان صلح میباشد